ASKER littERATURFESTIVAL     28-29-30 oktober 2021 

Arrangementene foregår hos 

Bokhandleren på Tofte

Det finnes ingen bøker i verden som alle må lese, men bare bøker som bestemte mennesker må lese til en bestemt tid på et bestemt sted under bestemte omstendigheter i en bestemt periode i det menneskets liv.


- Lin Yutang